Cum s-a înfiinţat Agenţia BNR Focşani

Cum s-a înfiinţat Agenţia BNR Focşani

Scris de , 04 Dec 2020

Articol aparut in Ziarul de Vrancea pe 19 august 2012

Arhivistul Florin Dardală ne întoarce din nou în timp, pană în 1890 pentru a ne prezenta istoria Agenţiei BNR Focşani u mai multe imobile vechi au fost demolate pentru a face loc sediului impunător rămas pană azi aproape neschimbat

Focşaniul s-a bucurat la finele secolului XIX-începutul secolului XX de o dezvoltare pe toate planurile cum n-a mai prins niciodată, nici înainte, nici după. În doar cateva decenii oraşul nostru se modernizează edilitar cu un Palat Municipal, un Palat al Justiţiei, un Palat Administrativ şi cu un edificiu cultural cum puţine localităţi urbane aveau în acele vremuri aşa cum este Teatrul “Maior Gh. Pastia”. Cum Focşaniul era un oraş comercial prin excelenţă nenumărate bănci funcţionau încă de prin anii 1870, iar în 1890 este înfiinţată Agenţia Băncii Naţionale Romane Focşani. În vara acelui an, în şedinţa Consiliului general al BNR a fost dezbătut şi aprobat Regulamentul agenţiilor, filiala locală fiind deschisă cateva luni mai tarziu, tot atunci fiind numiţi primii funcţionari ai băncii şi anume D. Urlăţeanu în calitate de agent respectiv Grigore Harjeu, care era contabil. “În ceea ce priveşte sediul Agenţiei BNR Focşani, prin contractul de vânzare-cumpărare, autentificat la Tribunalul Ilfov, cu numărul 9184, din 6 noiembrie 1893, şi transcris la Tribunalul Putna, cu nr. 1541, din 13 noiembrie 1893, David Alpern, «comerciant, domiciliat în oraşul Focşani», a vândut BNR, reprezentată de domnii Theodor Rosetti, guvernator, şi Eugeniu Carada, director, ţinând locul de secretar general, «locul cu casele după dânsul”, care era «liber de orice sarcini” şi era «situat în oraşul Focşani, strada Liceului»”, ne-a spus Florin Dardală, arhivist al Serviciului Judeţean al Arhivelor Naţionale Vrancea. Strada Liceului este actuala stradă Mihail Kogălniceanu şi era denumită aşa pentru că o perioadă Liceul Unirea, neavand un local propriu, şi-a desfăşurat activitatea în sediul Arhivelor de astăzi. Potrivit certificatului fiscal şi actului de expertiză, emise de Tribunalul Putna la 26-27 martie 1887, „cele două perechi de case cu dependinţele şi locul lor” erau „situate în colţul stradei centrale şi strada ce conduce la liceu, vis–a–vis de Palatul administrativ”, fiind „construite de zid masiv, acoperite cu tiniche albă”. Din documentele aflate în arhiva BNR rezultă indirect că, începând cu 1894, Agenţia Focşani a funcţionat în casele cumpărate de la David Alpern, cărora în cursul anului 1895 li s-au adus „diferite adăogiri”, în anul următor fiind din nou efectuate „adăogiri şi reparări”, care au continuat şi în anul 1900, când s-au executat „diferite lucrări”.

Modernizare începută în timpul Marelui Război

În preajma Primului Război Mondial, vechiul sediu al BNR Focşani devenise insuficient pentru activitatea bancară. „Actualul local în care se găseşte instalată Agenţia Focşani, devenind neîndestulător faţă de dezvoltarea crescândă a operaţiunilor acelei agenţe, Consiliul decide să se construiască o nouă clădire”, este decizia luată de Consiliul de administraţie al BNR în februarie 1914. Ca urmare a acestei hotărari, în intervalul 1914-1922, BNR-ul cumpără trei proprietăţi care se învecinau cu sediul său din Focşani. Pe 14 februarie 1914, BNR-ul a cumpărat de la Călina I.C. Roca imobilul din strada I.C. Brătianu nr. 132–134 (actuala Republicii n.r.) pentru ca pe 2 aprilie, Herşcu Hacken să vandă BNR „o parte din locul meu din Focşani”, situat pe aceeaşi stradă, directorul filialei bancare, C. Antonescu, având împuternicirea conducerii BNR de a prelua cele două terenuri. Imobilul lui Herşcu Haken era compus în 1922 din „ 24 de camere zid masiv azi incendiat şi compus astfel: 14 camere sunt fără acoperământ şi fără plafon, sunt numai păreţi rămaşi în picioare şi ruinaţi. Un alt rând de case, formând un careu cu aceste 14 odăi incendiate, este compus din zece odăi şi are două rânduri. În rândul de jos sunt şase camere, alături o magazie şi o privată construcţie de zid masiv, având sobe de teracote şi sus în al doilea rând unde sui pe o scară de lemn sunt patru camere construite de zid masiv şi având sobe de teracotă, dar nu sunt uşi şi nici ferestre”, a mai scos la lumină cateva aspecte tanărul arhivist. După demolarea acestor construcţii grav avariate, pe acest teren s-a ridicat noul imobil al Agenţiei BNR Focşani.

Clădirea BNR, un sediu pe măsura instituţiei bancare

Arhitecţii Şt. Constantin şi Radu Dudescu sunt cei care s-au ocupat de proiectul noului sediu şi implicit cei care au lăsat moştenire oraşului una din puţinele clădiri emblematice rămase în picioare după ce Focşaniul a fost măturat de furia roşie. Câteva mărturii din documente demonstrează că imobilul a fost construit în anul 1925, acest an fiind menţionat în Raportul Consiliului de Administraţiune către Adunarea generală a acţionarilor din 21 februarie 1926, în care se precizează că „am continuat şi anul trecut cu construirea de noi imobile în oraşele unde n-avem localuri proprii sau cu înlocuirea acelor devenite improprii din Silistra, Tulcea, Botoşani şi Focşani”. Mai mult, planurile noii clădiri, întocmite de către cei doi arhitecţi, datează din septembrie 1925. Noul sediu avea subsol, parter şi etaj şi potrivit unui plan de situaţie, realizat de Radu Dudescu la 11 martie 1932, imobil avea o suprafaţă construită de 502 mp, parterul fiind destinat operaţiunilor băncii, în timp ce la nivelul superior se afla locuinţa directorului şi a casierului. În 1934, a început realizarea instalaţiei de încălzire centrală a noului imobil, care a fost executată de Firma Sulzer Freres din Bucureşti. După căderea regimului comunist şi la peste un secol de la înfiinţare din varii motive filiala locală a BNR este desfiinţată, în fostul sediu al băncii funcţionand acum Curtea de Conturi. În 2006 a fost lansată la editura Oscar Print volumul Istoria “Băncii Naţionale a Romaniei în date”, o lucrare plină de informaţii interesante, atat în ceea ce priveşte Agenţia Focşani, cat şi celelalte agenţii din ţară. Chiar dacă în prezent Focşaniul nu mai are o filială a BNR, oraşul rămane cu un sediu impozant în plin centrul oraşului. (Sorin TUDOSE)

Comentarii

Doresti sa sustii acest proiect?

Dacă ți-au plăcut articolele mele dedicate urbei, dacă ți-ar plăcea să mai citești și alte texte