Protecția datelor cu caracter personal

Părțile se obligă să respecte legislația aplicabilă în domeniul protecției datelor cu caracter personal, incluzând, dar fără a se limita la prevederile Regulamentului (UE) 2016/679 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE (GDPR), la cele ale legislației naționale pentru punerea în aplicare a GDPR, inclusiv la Deciziile pe care Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal din România le emite în legătură cu acestea.

Conform Legislaţiei specifice interne şi comunitare pentru protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date, persoanele vizate beneficiază de următoarele drepturi: dreptul de acces, dreptul la rectificare, dreptul la ștergerea datelor, dreptul la opoziție, dreptul de a restricționa prelucrarea, dreptul la portabilitate, dreptul de a depune o plângere la autoritatea de supraveghere (Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal: B-dul G-ral. Gheorghe Magheru 28-30, Sector 1, cod poștal 010336, București, România, www.dataprotection.ro).

FocsaniulVechi se obligă să pună în aplicare măsuri tehnice și organizatorice adecvate pentru a garanta faptul că prelucrarea îndeplinește cerințele Regulamentului 2016/679, respectiv pentru asigurarea confidențialității și securității datelor cu caracter personal, inclusiv împotriva prelucrării neautorizate sau ilegale și împotriva pierderii, a distrugerii sau a deteriorării accidentale. În cazul apariției unui incident de securitate în urma căruia au fost afectate date cu caracter personal ce intră sub incidența prezentului Acord, FocsaniulVechi se obligă să respecte procedura impusă de Regulamentul 679/2016.